top of page
Meeting Room
KHÁM PHÁ DỊCH VỤ LUẬT SƯ

dành riêng cho startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện để bạn bắt đầucất cánh!

DV startup
2. Cố vấn startup
mô hình kinh doanh, chiến lược, hệ thống quản trị, thương hiệu, công ty, pháp lý, kết nối nguồn lực, gọi vốn
6. Tuân thủ pháp luật
hợp đồng, ưu đãi thuế, giấy phép, lao động, tranh chấp, hệ thống tuân thủ, giải đáp pháp luật
1. Pháp lý startup
văn bản sáng lập, chiến lược phân bổ cổ phần, ESOP, bộ văn bản pháp lý, đăng ký doanh nghiệp startup
3. Gọi vốn & đầu tư VC
+ chiến lược vốn, hoàn thiện mô hình, pitching deck, kết nối đầu tư, tư vấn deal, quan hệ cổ đông
+ thành lập, vận hành, quản lý đầu tư quỹ VC
4. Sở hữu trí tuệ
đăng ký bảo hộ, văn bản xác lập quyền, quản trị tài sản trí tuệ, bảo mật, nhượng quyền
5. M&A
thẩm định DD, định giá, đàm phán, hợp đồng, tài trợ vốn, thủ tục đầu tư, chuyển tiền, hoàn tất deal

​Gói 1: Pháp lý bắt đầu startup

 • Đánh giá pháp lý cho mô hình kinh doanh/dự án startup.

 • Tư vấn, giải đáp danh mục pháp lý cần làm và các lựa chọn.

 • Soạn bộ văn bản pháp lý: founding team - co-founder agreement, NDA, quy chế quản trị startup, hợp đồng lao động, nội quy lao động startup, chương trình ESOP, thỏa thuận Sở hữu trí tuệ.

 • Đăng ký công ty startup (vận hành 100% online & từ xa).

 • Đăng ký nhãn hiệu/thương hiệu.

 • Hướng dẫn vận hành công ty/tuân thủ pháp luật.

​Gói 2: Tư vấn gọi vốn startup

 • Đánh giá tiềm năng của startup & đề xuất cải tiến.

 • Thẩm định pháp lý chủ động (pre-DD) & đề xuất hoàn thiện khung pháp lý sẵn sàng nhận vốn đầu tư.

 • Đào tạo năng lực pháp lý cho team điều hành: chiến lược gọi vốn, quan hệ nhà đầu tư, hội đồng quản trị,  termsheet - điều khoản đầu tư, hợp đồng đăng ký mua cổ phần, thỏa thuận cổ đông.

 • Review pitching deck - slide thuyết trình đầu tư.

 • Kết nối nhà đầu tư, đồng hành thương lượng deal gọi vốn, thủ tục đầu tư và giám sát giải ngân, thực hiện deal.

​Gói 2: Cố vấn startup

 • Đồng hành cùng startup với vai trò cố vấn/advisor.

 • Tư vấn, hướng dẫn, góp ý: mô hình kinh doanh, chiến lược phát triển, hệ thống quản trị, thương hiệu, công ty, tuân thủ pháp luật, kết nối nguồn lực hỗ trợ, gọi vốn, giải quyết vấn đề, quan hệ đầu tư.

 • Đào tạo, chuẩn hóa kiến thức pháp luật và tuân thủ cho đội ngũ điều hành.

 • Giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị/BOD được chỉ định.

 • Lợi ích cho cố vấn: <10% cổ phần startup.

​Gói 4: Tuân thủ pháp luật startup

 • Rà soát tình trạng tuân thủ pháp luật của startup.

 • Tư vấn, giải đáp danh mục pháp lý cần làm và các lựa chọn.

 • Xây dựng hệ thống tuân thủ pháp luật: cung cấp các hướng dẫn, soạn thảo và hiệu chỉnh form mẫu văn bản pháp lý, thực hiện các giấy phép cần thiết.

 • Giám sát, kiểm soát rủi ro pháp lý và việc áp dụng, tuân thủ pháp luật trong hoạt động hàng ngày: giải đáp, hướng dẫn, check văn bản pháp lý/điều hành, đại diện xử lý tranh chấp/bất đồng, đại diện startup với bên thứ ba.

LEGAL MENU 1

Các dịch vụ được chúng tôi đóng gói và sẵn sàng dành riêng cho bạn!

LEGAL MENU 2

Các dịch vụ được chúng tôi thiết kế theo vấn đề của bạn và sẵn sàng dành riêng cho bạn!

Welcome

<< ​PHỔ BIẾN & ĐƠN GIẢN <<

* Tư vấn co-founder agreement

tư vấn, hướng dẫn các điều khoản cần thiết theo chuẩn quốc tế để tạo lập đội ngũ sáng lập thành công và soạn thảo văn bản liên quan.

* Thiết lập khung pháp lý startup

gói dịch vụ: thẩm tra pháp lý mô hình kinh doanh, danh mục pháp lý cần tuân thủ, soạn thảo bộ văn bản pháp lý, đăng ký startup và đăng ký công ty startup.

* Soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý

các văn bản pháp lý đặc thù dành cho startup, công ty công nghệ và đầu tư mạo hiểm: Hợp đồng đồng sáng lập, Thoả thuận không tiết lộ, Thoả thuận quyền sở hữu trí tuệ, SSA, SHA, NDA, KISS, SAFE.

* Cơ cấu giao dịch gọi vốn startup

Giúp bạn hiểu rõ cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

* Giấy phép startup

đăng ký công ty, đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, đăng ký web/app thương mại điện tử.

* Giải đáp pháp luật startup

tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề pháp lý đặc thù của startup, công ty công nghệ và đầu tư mạo hiểm.

* Đào tạo pháp luật startup, công nghệ, đầu tư VC

gọi vốn startup, quản lý sở hữu tài sản trí tuệ, pháp luật cơ bản startup, hệ thống tuân thủ pháp luật LCS.

* Tư vấn áp dụng Ưu đãi thuế công nghệ

hướng dẫn điều kiện, cách thức và các văn bản cần để áp dụng ưu đãi thuế  phần mềm, ứng dụng khoa học công nghệ an toàn nhất.

​>> NÂNG CAO & CHUYÊN SÂU >>

* Tư vấn gọi vốn

hoàn thiện mô hình kinh doanh, mô hình pháp lý, đội ngũ chiến lược vốn, pitching deck, kết nối nhà đầu tư, tư vấn deal, quan hệ cổ đông.

 

* Tư vấn deal M&A

tư vấn cấu trúc deal, đám phàn, thẩm định, ký kết, giải ngân, soạn thảo văn bản và thủ tục đầu tư liên quan.

* Cố vấn startup

mô hình kinh doanh, chiến lược, hệ thống quán trị, thương hiệu, công ty, pháp lý, kết nối các nguồn lực, gọi vốn.

* Tư vấn Đầu tư mạo hiểm

tư vấn gia nhập thị trường , thành lập, vận hành, quản lý quỹ đầu tư, giám sát khoản đầu tư, giải quyết tranh chấp.

* Chiến lược phân chia cổ phần startup

lập chiến lược & kế hoạch phát triển cổ phần, lập bảng danh mục cổ phần và phân chia cổ phần theo từng vòng đầu tư.

* Chương trình ESOP

tư vấn thiết lập và áp dụng chương trình ESOP dành cho startup, công ty công nghệ và soạn thảo văn bản liên quan.

* Thẩm định pháp lý chủ động (pre-DD)

rà soát các chỉ tiêu thẩm định pháp lý, hoàn thiện khiếm khuyết pháp lý để sẵn sàng tham gia deal gọi vốn, M&A.

* Hệ thống tuân thủ & quản trị rủi ro pháp lý

rà soát & thực hiện các việc pháp lý cần tuân thủ, soạn thảo văn bản - quy trình - checklist pháp lý áp dụng hàng ngày.

* Tư vấn hệ thống franchise

tư vấn thiết lập hệ thống franchise, thực hiện các thủ tục pháp lý, soạn thảo văn bản, hợp đồng franchise cần thiết.