FREE LAWTALK COFFEE WITH
DoanhNguyen
trò chuyện cùng luật sư startup & VC

Từ 2015 đến nay, Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch cà phê lawtalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | offline - 60 phút | ưu tiên lịch hẹn đã đặt trước

Doanh cũng sẵn sàng tham gia:​​
 WORKSHOP  -  STARTUP EVENT  -  TRAINING - PRIVATE CONSULTING
Nguyen_Van_Doanh-removebg-preview.png

PHÁP LUẬT
LÀ SỢI DÂY XUYÊN SUỐT 

QUÁ TRÌNH STARTUP 

StartupLAW, người bạn pháp lý của startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm.

​Chúng tôi tạo ra chuẩn mực tuân thủ pháp luật dành cho Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của người Việt toàn cầu.

Dịch vụ | Hợp tác | Mạng lưới startup & đối tác | Tài nguyên