Landmark 81 seen from below in Ho Chi Minh City, Vietnam

StartupLAW | Services

Giải pháp dành riêng cho bạn

StartupLAW tự tin là một trong số ít luật sư có sẵn các giải pháp sáng tạo dành cho nhà sáng lập, CEO, COO, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm hay người hỗ trợ startup.

STARTUP | TECH FIRM | VENTURE CAPITALIST

​Tham khảo nhanh các giải pháp dịch vụ

DÀNH RIÊNG CHO CỘNG ĐỒNG STARTUP VIỆT NAM

 

Deals & Giao dịch | startup, tech firm, VC

Chúng tôi giúp bạn lập kế hoạch cho giao dịch, cơ cấu giao dịch, tư vấn phương án tối ưu và đại diện cho bạn trong suốt quá trình diễn ra giao dịch đó cũng như chuẩn bị đầy đủ các văn bản pháp luật và hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết.

​Tham khảo các dịch vụ chi tiết:

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện để bạn bắt đầucất cánh!

2. Cố vấn startup
mô hình kinh doanh, chiến lược, hệ thống quản trị, thương hiệu, công ty, pháp lý, kết nối nguồn lực, gọi vốn
6. Tuân thủ pháp luật
hợp đồng, ưu đãi thuế, giấy phép, lao động, tranh chấp, hệ thống tuân thủ, giải đáp pháp luật
1. Pháp lý startup
văn bản sáng lập, chiến lược phân bổ cổ phần, ESOP, bộ văn bản pháp lý, đăng ký doanh nghiệp startup
3. Gọi vốn & đầu tư VC
+ chiến lược vốn, hoàn thiện mô hình, pitching deck, kết nối đầu tư, tư vấn deal, quan hệ cổ đông
+ thành lập, vận hành, quản lý đầu tư quỹ VC
4. Sở hữu trí tuệ
đăng ký bảo hộ, văn bản xác lập quyền, quản trị tài sản trí tuệ, bảo mật, nhượng quyền
5. M&A
thẩm định DD, định giá, đàm phán, hợp đồng, tài trợ vốn, thủ tục đầu tư, chuyển tiền, hoàn tất deal

LEGAL MENU 1

Các dịch vụ được chúng tôi đóng gói và sẵn sàng dành riêng cho bạn!

​Gói 1: Pháp lý bắt đầu startup

 • Đánh giá pháp lý cho mô hình kinh doanh/dự án startup.

 • Tư vấn, giải đáp danh mục pháp lý cần làm và các lựa chọn.

 • Soạn bộ văn bản pháp lý: founding team - co-founder agreement, NDA, quy chế quản trị startup, hợp đồng lao động, nội quy lao động startup, chương trình ESOP, thỏa thuận Sở hữu trí tuệ.

 • Đăng ký công ty startup (vận hành 100% online & từ xa).

 • Đăng ký nhãn hiệu/thương hiệu.

 • Hướng dẫn vận hành công ty/tuân thủ pháp luật.

​Gói 2: Tư vấn gọi vốn startup

 • Đánh giá tiềm năng của startup & đề xuất cải tiến.

 • Thẩm định pháp lý chủ động (pre-DD) & đề xuất hoàn thiện khung pháp lý sẵn sàng nhận vốn đầu tư.

 • Đào tạo năng lực pháp lý cho team điều hành: chiến lược gọi vốn, quan hệ nhà đầu tư, hội đồng quản trị,  termsheet - điều khoản đầu tư, hợp đồng đăng ký mua cổ phần, thỏa thuận cổ đông.

 • Review pitching deck - slide thuyết trình đầu tư.

 • Kết nối nhà đầu tư, đồng hành thương lượng deal gọi vốn, thủ tục đầu tư và giám sát giải ngân, thực hiện deal.

​Gói 2: Cố vấn startup

 • Đồng hành cùng startup với vai trò cố vấn/advisor.

 • Tư vấn, hướng dẫn, góp ý: mô hình kinh doanh, chiến lược phát triển, hệ thống quản trị, thương hiệu, công ty, tuân thủ pháp luật, kết nối nguồn lực hỗ trợ, gọi vốn, giải quyết vấn đề, quan hệ đầu tư.

 • Đào tạo, chuẩn hóa kiến thức pháp luật và tuân thủ cho đội ngũ điều hành.

 • Giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị/BOD được chỉ định.

 • Lợi ích cho cố vấn: <10% cổ phần startup.

​Gói 4: Tuân thủ pháp luật startup

 • Rà soát tình trạng tuân thủ pháp luật của startup.

 • Tư vấn, giải đáp danh mục pháp lý cần làm và các lựa chọn.

 • Xây dựng hệ thống tuân thủ pháp luật: cung cấp các hướng dẫn, soạn thảo và hiệu chỉnh form mẫu văn bản pháp lý, thực hiện các giấy phép cần thiết.

 • Giám sát, kiểm soát rủi ro pháp lý và việc áp dụng, tuân thủ pháp luật trong hoạt động hàng ngày: giải đáp, hướng dẫn, check văn bản pháp lý/điều hành, đại diện xử lý tranh chấp/bất đồng, đại diện startup với bê