Điều khoản dịch vụ chung

Ban hành ngày: 01/01/2020

Cam kết thực hiện dịch vụ

STARTUP LAW cam kết cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp từ những đơn vị, chuyên gia có năng lực phù hợp. Khi cung cấp dịch vụ, STARTUP LAW sẽ: (i) dành sự quan tâm hợp lý và áp dụng các kỹ năng chuyên nghiệp; (ii) hành động phù hợp với tất cả các quy định pháp luật.

Sự hỗ trợ của khách hàng

Khách hàng sẽ hỗ trợ STARTUP LAW trong quá trình cung cấp dịch vụ bằng cách: (i) cung cấp các tài liệu, thông tin và dữ liệu cần thiết theo như đề nghị của STARTUP LAW; (ii) ký kết tất cả các văn bản (nếu có) theo như đề nghị của STARTUP LAW; (iii) hợp tác với STARTUP LAW khi cần thiết theo như đề nghị của STARTUP LAW; thanh toán đầy đủ phí dịch vụ đã thống nhất với STARTUP LAW.

Quy trình thực hiện dịch vụ

Khách hàng có yêu cầu dịch vụ gửi thông tin để được STARTUP LAW báo phí cho từng vụ việc. Khách hàng xác lập hợp đồng với STARTUP LAW bằng cách thông báo việc chấp thuận báo phí qua email, điện thoại hoặc bằng việc thanh toán phí dịch vụ theo hướng dẫn trong báo phí. Để tiết kiệm thời gian cho các bên, STARTUP LAW thường chỉ ký hợp đồng dịch vụ chi tiết bằng văn bản với các vụ việc phức tạp.

Sau khi nhận được chấp thuận và phí thanh toán từ khách hàng, STARTUP LAW cử người phụ trách thực hiện dịch vụ bằng các việc trao đổi, thu thập thông tin, tiến hành xử lý nghiệp vụ, phản hồi kết quả và kết thúc dịch vụ.

Giao kết hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ giữa STARTUP LAW và kháchh hàng có thể được giao kết bằng văn bản giấy ký trực tiếp, ký điện tử hoặc chấp thuận đơn phương từ khách hàng đối với nội dung báo phí, dự thảo hợp đồng thông qua email, tin nhắn điện tử hoặc bằng hành động là thanh toán phí dịch vụ theo hướng dẫn trong báo phí. Để tiết kiệm thời gian, STARTUP LAW khuyến khích khách hàng giao kết hợp đồng bằng các hình thức đơn giản nhất.

Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu cho đến khi nghĩa vụ của các bên được hoàn thành.

 

Điều khoản thanh toán

Chính sách của STARTUP LAW là thu phí dịch vụ trước khi thực hiện. Khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ phí dịch vụ và lệ phí/khoản thu hộ (nếu có) tới số tài khoản do STARTUP LAW chỉ định hoặc thu bằng tiền mặt.

 

Tiến hành dịch vụ

Dịch vụ được tiến hành sau khi STARTUP LAW nhận được khoản thanh toán và dữ liệu đầu vào của khách hàng. Ngày tiến hành dịch vụ được tính từ ngày tiếp theo sau ngày STARTUP LAW nhận được phí dịch vụ và tính theo ngày làm việc (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghĩ lễ theo quy định).

Dịch vụ được tiến hành theo nghiệp vụ chuyên môn và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất với khách hàng. Khách hàng có quyền yêu cầu STARTUP LAW cung cấp lộ trình thực hiện và thời gian dự kiến trong trường hợp báo phí hoặc hợp đồng chưa đề cập nội dung này. Khách hàng cũng sẽ được cập nhật tiến độ trong quá trình thực hiện dịch vụ theo chính sách Chăm sóc khách hàng của STARTUP LAW.

 

Phí dịch vụ và chi phí phát sinh

Phí dịch vụ là khoản phí khách hàng trả cho STARTUP LAW để thực hiện một dịch vụ. Khoản phí dịch vụ không bao gồm lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước (nếu có); chi phí trả cho bên thứ ba (bắt buộc, nếu có) và chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ và nằm ngoài dự liệu ban đầu. Hầu hết các khoản phí đều được STARTUP LAW dự liệu và đề cập trong báo phí, hợp đồng hoặc tư vấn trước cho khách hàng. Chính sách của STARTUP LAW nghiêm cấm việc không báo trước chi phí phát sinh cho khách hàng mà STARTUP LAW hoặc chuyên viên của mình đã biết trước.

 

Giới hạn trách nhiệm nghề nghiệp

Dịch vụ của STARTUP LAW bao gồm dịch vụ pháp lý, dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý và các dịch vụ khác. Tương ứng với từng dịch vụ, STARTUP LAW LLC hoặc công ty luật/tổ chức/cá nhân thuộc thành viên hoặc network của STARTUP LAW cung cấp căn cứ theo giấy phép hoạt động, chức năng của từng công ty và sự phân bổ, sắp xếp của STARTUP LAW. Dịch vụ được thực hiện bởi đơn vị nào sẽ do đơn vị đó chịu trách nhiệm với khách hàng theo quy định pháp luật. STARTUP LAW LLC chịu trách nhiệm chung về uy tín, kết quả và chất lượng dịch vụ.

Thời gian và kết quả của dịch vụ có thể bị thay đổi so với dự liệu ban đầu do các yếu tố khách quan như: quy định pháp luật thay đổi, ứng xử/quyết định của cơ quan nhà nước và/hoặc nhân viên nhà nước thuộc cơ quan đó, dữ liệu – thông tin đầu vào mà khách hàn cung cấp bị sai hoặc thiếu và nằm ngoài tầm dự liệu của STARTUP LAW. STARTUP LAW không chịu trách nhiệm về kết quả nếu nguyên nhân dẫn tới kết quả không mong muốn đó thuộc ngoài tầm kiểm soát của STARTUP LAW và/hoặc STARTUP LAW không có nghĩa vụ phải biết. Mặc dù vậy, STARTUP LAW cam kết bằng sự thận trọng và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ dự liệu các tình huống một cách tốt nhất để hạn chế tối đa các tình huống như vậy.

 

Bảo mật

STARTUP LAW sẽ không tiết lộ các thông tin bảo mật thương mại, tài chính, kỹ thuật liên quan đến khách hàng trong khuôn khổ hợp đồng. Giám đốc, nhân viên và cộng sự của STARTUP LAW cũng phải tuân theo quy định bảo mật trong điều khoản này.

 

Tôn trọng quyền riêng tư

STARTUP LAW không được phép sử dụng thông tin của khách hàng cho bất cứ mục đích riêng nào ngoài việc sử dụng cho mục đích thực hiện dịch vụtheo như hợp đồng, trừ việc phục vụ cho việc thi hành luật và gửi thông tin cập nhật, bản tin có giá trị qua email khách hàng. STARTUP LAW chỉ được phép sử dụng tên và/hoặc logo của khách hàng cho mục đích duy nhất là liệt kê trong hồ sơ lý lịch/năng lực của STARTUP LAW. STARTUP LAW cam kết không tiết lộ các thông tin về dịch vụ hoặc nội dung vụ việc của khách hàng. STARTUP LAW phải huỷ hoặc bàn giao lại toàn bộ hóa đơn thương mại, thông tin tài chính và kỹ thuật, và các thông tin khác tương tự, bao gồm tất cả các bản sao trong vòng 01 tháng kể từ khi kết thúc hoặc hết hạn của hợp đồng hoặc theo yêu cầu của khách hàng

 

Điều khoản thông báo

Những thông báo liên quan đến việc thực hiện hợp đồng sẽ được chuyển giao bằng thư điện tử, chuyển phát nhanh hoặc có người chuyển tới các bên tại địa chỉ trụ sở hoặc địa chỉ giao dịch thực tế kể từ khi bên này có thông báo cho bên kia. Mọi thông báo sẽ được coi là đã được chuyển giao ngay lập tức trong trường hợp được giao nhận bằng người, một (01) ngày sau đó trong trường hợp được gửi bằng thư điện tử hoặc fax và ba (03) ngày sau đó trong trường hợp được giao theo đường chuyển phát.

 

Điều khoản luật áp dụng & giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh, liên quan đến hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Mọi tranh chấp có thể được giải quyết thông qua đàm phán và hòa giải trong vòng ba mươi (30) ngày sẽ tuân thủ theo quyết định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") phù hợp với các quy tắc trọng tài của VIAC thì sẽ có hiệu lực. Quyết định trọng tài là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc các bên.

 

Dừng sử dụng dịch vụ

Khi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể thảo luận với STARTUP LAW để dừng dịch vụ. Chúng tôi sẵn lòng tính toán lại công việc đã thực hiện để chốt phí dịch vụ đã thực hiện và hoàn trả lại khách hàng phần còn lại trong vòng 15 ngày kể từ ngày chốt phí dịch vụ.

 

Hậu mãi & Hỗ trợ sau dịch vụ

Dịch vụ được kết thúc và bàn giao kết quả cho khách hàng. Hồ sơ của khách hàng sẽ được lưu và hỗ trợ giải đáp thắc mắc hoặc các vấn đề liên quan đến dịch vụ trong vòng 01 tháng kể từ ngày hoàn thành dịch vụ và hoàn thành việc thanh toán cũng như các nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên, sau 01 tháng, khách hàng vẫn có thể trao đổi với STARTUP LAW về dịch vụ đã thực hiện nếu có nhu cầu cần sự hỗ trợ. Đội ngũ của chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tốt nhất để hỗ trợ khách hàng trong khả năng và hoàn cảnh tại thời điểm đó.

 

Bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về vi phạm các điều khoản và điều kiện đã nêu vì các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý gây nên những ảnh hưởng xấu đến khả năng thực hiện nghĩa vụ đã đề cập, bao gồm thiên tai, bạo loạn, tình trạng bất ổn dân sự, nổi dậy, chiến tranh, đình công, đóng cửa công ty hoặc những quy định pháp luật hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát.

Copyright 2021 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS   Beta

  • White Facebook Icon