Th 7, 18 thg 1 | District 1

STARTUP LAW COFFEE (VIETNAM)

An event to talk and share experience about how the laws must to serve startup to win the "startup game". Một sự kiện cà phê để thảo luận và chia sẽ kinh nghiệm về Làm sao để pháp luật phải phục vụ cho startup để giúp họ chiến thắng các "cuộc chơi startup".
Registration is Closed

Thời gian & Địa điểm

9:30, 18 thg 1, 2020 – 11:45
District 1, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giới thiệu về sự kiện

Hosted by: Doanh Nguyen - Startup Lawyer

What to talk:

1 - Update newest startup law solutions.

2 - Legal Q&A

3 - Networing with each attandee.

Language: Vietnamese and English some time.

Registration is Closed

Chia sẻ sự kiện của bạn

  • White Facebook Icon