Sat, Jan 18 | District 1

STARTUP LAW COFFEE (VIETNAM)

An event to talk and share experience about how the laws must to serve startup to win the "startup game". Một sự kiện cà phê để thảo luận và chia sẽ kinh nghiệm về Làm sao để pháp luật phải phục vụ cho startup để giúp họ chiến thắng các "cuộc chơi startup".
Registration is Closed

Time & Location

Jan 18, 2020, 9:30 AM – 11:45 AM
District 1, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

About the Event

Registration is Closed

Share This Event

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon