​KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH STARTUP LAW A-Z

 

Bạn có thể bắt đầu một startup bằng cách lập văn bản Thoả thuận đồng sáng lập để thành lập dự án startup hoặc đăng ký một công ty startup. Nếu co-founder của bạn là người nước ngoài tham gia sáng lập công ty, người này cần xin Giấy phép đầu tư để được phép startup tại Việt Nam. Bạn cũng nên trang bị cho mình những kiến thức pháp lý cần thiết để sáng lập và vận hành startup.

Lời khuyên của Startup LAW: Hãy đưa các văn bản pháp lý, những thoả thuận, quy định vào các hoạt động của startup một cách thường xuyên. Hình thành thói quen tham khảo ý kiến luật sư cho bất kỳ quyết định nào của mình. Đây là một cách tuyệt vời để bảo vệ thành quả startup của bạn, từ đó tránh các xung đột, rủi ro tiềm ẩn.

Bạn có thể quản lý rủi ro bằng cách sử dụng một bộ các văn bản pháp lý chuẩn mực cho startup gồm: thoả thuận bảo mật, hợp đồng thuê nhân sự, thoả thuận chống cạnh tranh, văn bản quan hệ cổ đông ...

Hãy kết nối với Startup LAW để được hỗ trợ miễn phí thông qua các mẫu văn bản, công cụ hỏi đáp pháp lý miễn phí của chúng tôi ngay trên website này hoặc các hội thảo pháp lý được tổ chức thường xuyên.

 • Tư vấn Pháp luật sáng lập và vận hành startup

 • Tư vấn, soạn thảo Thoả thuận đồng sáng lập (Co-founder agreement)

 • Khoá học Legal for Startup

 • Thủ tục thành lập công ty

 • Soạn thảo, chỉnh sửa điều lệ công ty

 • Bộ văn bản pháp lý startup

 • Thoả thuận bảo mật

 • Thoả thuận chống cạnh tranh

 • Giấy phép đầu tư nước ngoài

 • Bộ văn bản về cổ đông, góp vốn

 • Tư vấn các vấn đề pháp luật liên quan

 

Thẩm định pháp lý mô hình kinh doanh startup

Giúp bạn nhận diện được những rủi ro pháp lý và các giải pháp khắc phục ngay khi hình thành ý tưởng, kế hoạch kinh doanh.

Sáng lập startup

Giúp bạn nắm chắc những việc cần làm và những lựa chọn thông minh khi bắt đầu một startup.

Quan hệ đồng sáng lập startup

Giúp bạn nhận biết những điều khoản cần thiết và cách thức để xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các co-founder.

Chính sách và kế hoạch ESOP

Giúp bạn hiểu cách xây dựng chính sách ESOP phù hợp và có khả năng thúc đẩy sự đóng góp của nhân viên.

Kế hoạch phân phối cổ phần / Startup Equity plan

Giúp bạn biết cách sử dụng đúng và đa dạng "kho vàng startup" là các cổ phiếu và kế hoạch phân bổ chúng cho đúng người.

Điều khoản đầu tư (termsheet)

Giúp bạn hiểu các điều khoản, biết cách đàm phán, chỉnh sửa các điều khoản đầu tư khi tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư.

Cơ cấu giao dịch gọi vốn startup

Giúp bạn hiểu rõ cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư

 • Pháp luật thương mại điện tử

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ TMĐT.

 • Pháp luật công nghệ

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi phát triển sản phẩm công nghệ.

 • Pháp luật an ninh mạng Việt Nam

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ an minh mạng khi kinh doanh online.

 • Thẩm định tình trạng pháp lý startup

 • Giúp bạn nắm bắt rõ tình trạng sức khoẻ pháp lý của startup, những việc đã đạt và cần hoàn thành.

 • Quản trị công ty

Thẩm định pháp lý mô hình kinh doanh startup

Giúp bạn nhận diện được những rủi ro pháp lý và các giải pháp khắc phục ngay khi hình thành ý tưởng, kế hoạch kinh doanh.

Sáng lập startup

Giúp bạn nắm chắc những việc cần làm và những lựa chọn thông minh khi bắt đầu một startup.

Quan hệ đồng sáng lập startup

Giúp bạn nhận biết những điều khoản cần thiết và cách thức để xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các co-founder.

Chính sách và kế hoạch ESOP

Giúp bạn hiểu cách xây dựng chính sách ESOP phù hợp và có khả năng thúc đẩy sự đóng góp của nhân viên.

Kế hoạch phân phối cổ phần / Startup Equity plan

Giúp bạn biết cách sử dụng đúng và đa dạng "kho vàng startup" là các cổ phiếu và kế hoạch phân bổ chúng cho đúng người.

Điều khoản đầu tư (termsheet)

Giúp bạn hiểu các điều khoản, biết cách đàm phán, chỉnh sửa các điều khoản đầu tư khi tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư.

Cơ cấu giao dịch gọi vốn startup

Giúp bạn hiểu rõ cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư

 • Pháp luật thương mại điện tử

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ TMĐT.

 • Pháp luật công nghệ

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi phát triển sản phẩm công nghệ.

 • Pháp luật an ninh mạng Việt Nam

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ an minh mạng khi kinh doanh online.

 • Thẩm định tình trạng pháp lý startup

 • Giúp bạn nắm bắt rõ tình trạng sức khoẻ pháp lý của startup, những việc đã đạt và cần hoàn thành.

 • Quản trị công ty

Thẩm định pháp lý mô hình kinh doanh startup

Giúp bạn nhận diện được những rủi ro pháp lý và các giải pháp khắc phục ngay khi hình thành ý tưởng, kế hoạch kinh doanh.

Sáng lập startup

Giúp bạn nắm chắc những việc cần làm và những lựa chọn thông minh khi bắt đầu một startup.

Quan hệ đồng sáng lập startup

Giúp bạn nhận biết những điều khoản cần thiết và cách thức để xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các co-founder.

Chính sách và kế hoạch ESOP

Giúp bạn hiểu cách xây dựng chính sách ESOP phù hợp và có khả năng thúc đẩy sự đóng góp của nhân viên.

Kế hoạch phân phối cổ phần / Startup Equity plan

Giúp bạn biết cách sử dụng đúng và đa dạng "kho vàng startup" là các cổ phiếu và kế hoạch phân bổ chúng cho đúng người.

Điều khoản đầu tư (termsheet)

Giúp bạn hiểu các điều khoản, biết cách đàm phán, chỉnh sửa các điều khoản đầu tư khi tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư.

Cơ cấu giao dịch gọi vốn startup

Giúp bạn hiểu rõ cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư

 • Pháp luật thương mại điện tử

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ TMĐT.

 • Pháp luật công nghệ

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi phát triển sản phẩm công nghệ.

 • Pháp luật an ninh mạng Việt Nam

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ an minh mạng khi kinh doanh online.

 • Thẩm định tình trạng pháp lý startup

 • Giúp bạn nắm bắt rõ tình trạng sức khoẻ pháp lý của startup, những việc đã đạt và cần hoàn thành.

 • Quản trị công ty

Thẩm định pháp lý mô hình kinh doanh startup

Giúp bạn nhận diện được những rủi ro pháp lý và các giải pháp khắc phục ngay khi hình thành ý tưởng, kế hoạch kinh doanh.

Sáng lập startup

Giúp bạn nắm chắc những việc cần làm và những lựa chọn thông minh khi bắt đầu một startup.

Quan hệ đồng sáng lập startup

Giúp bạn nhận biết những điều khoản cần thiết và cách thức để xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các co-founder.

Chính sách và kế hoạch ESOP

Giúp bạn hiểu cách xây dựng chính sách ESOP phù hợp và có khả năng thúc đẩy sự đóng góp của nhân viên.

Kế hoạch phân phối cổ phần / Startup Equity plan

Giúp bạn biết cách sử dụng đúng và đa dạng "kho vàng startup" là các cổ phiếu và kế hoạch phân bổ chúng cho đúng người.

Điều khoản đầu tư (termsheet)

Giúp bạn hiểu các điều khoản, biết cách đàm phán, chỉnh sửa các điều khoản đầu tư khi tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư.

Cơ cấu giao dịch gọi vốn startup

Giúp bạn hiểu rõ cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư

 • Pháp luật thương mại điện tử

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ TMĐT.

 • Pháp luật công nghệ

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi phát triển sản phẩm công nghệ.

 • Pháp luật an ninh mạng Việt Nam

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ an minh mạng khi kinh doanh online.

 • Thẩm định tình trạng pháp lý startup

 • Giúp bạn nắm bắt rõ tình trạng sức khoẻ pháp lý của startup, những việc đã đạt và cần hoàn thành.

 • Quản trị công ty

 
 
 
 

Thẩm định pháp lý mô hình kinh doanh startup

Giúp bạn nhận diện được những rủi ro pháp lý và các giải pháp khắc phục ngay khi hình thành ý tưởng, kế hoạch kinh doanh.

Sáng lập startup

Giúp bạn nắm chắc những việc cần làm và những lựa chọn thông minh khi bắt đầu một startup.

Quan hệ đồng sáng lập startup

Giúp bạn nhận biết những điều khoản cần thiết và cách thức để xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các co-founder.

Chính sách và kế hoạch ESOP

Giúp bạn hiểu cách xây dựng chính sách ESOP phù hợp và có khả năng thúc đẩy sự đóng góp của nhân viên.

Kế hoạch phân phối cổ phần / Startup Equity plan

Giúp bạn biết cách sử dụng đúng và đa dạng "kho vàng startup" là các cổ phiếu và kế hoạch phân bổ chúng cho đúng người.

Điều khoản đầu tư (termsheet)

Giúp bạn hiểu các điều khoản, biết cách đàm phán, chỉnh sửa các điều khoản đầu tư khi tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư.

Cơ cấu giao dịch gọi vốn startup

Giúp bạn hiểu rõ cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư

 • Pháp luật thương mại điện tử

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ TMĐT.

 • Pháp luật công nghệ

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi phát triển sản phẩm công nghệ.

 • Pháp luật an ninh mạng Việt Nam

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ an minh mạng khi kinh doanh online.

 • Thẩm định tình trạng pháp lý startup

 • Giúp bạn nắm bắt rõ tình trạng sức khoẻ pháp lý của startup, những việc đã đạt và cần hoàn thành.

 • Quản trị công ty

 

Thẩm định pháp lý mô hình kinh doanh startup

Giúp bạn nhận diện được những rủi ro pháp lý và các giải pháp khắc phục ngay khi hình thành ý tưởng, kế hoạch kinh doanh.

Sáng lập startup

Giúp bạn nắm chắc những việc cần làm và những lựa chọn thông minh khi bắt đầu một startup.

Quan hệ đồng sáng lập startup

Giúp bạn nhận biết những điều khoản cần thiết và cách thức để xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các co-founder.

Chính sách và kế hoạch ESOP

Giúp bạn hiểu cách xây dựng chính sách ESOP phù hợp và có khả năng thúc đẩy sự đóng góp của nhân viên.

Kế hoạch phân phối cổ phần / Startup Equity plan

Giúp bạn biết cách sử dụng đúng và đa dạng "kho vàng startup" là các cổ phiếu và kế hoạch phân bổ chúng cho đúng người.

Điều khoản đầu tư (termsheet)

Giúp bạn hiểu các điều khoản, biết cách đàm phán, chỉnh sửa các điều khoản đầu tư khi tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư.

Cơ cấu giao dịch gọi vốn startup

Giúp bạn hiểu rõ cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư

 • Pháp luật thương mại điện tử

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ TMĐT.

 • Pháp luật công nghệ

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi phát triển sản phẩm công nghệ.

 • Pháp luật an ninh mạng Việt Nam

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ an minh mạng khi kinh doanh online.

 • Thẩm định tình trạng pháp lý startup

 • Giúp bạn nắm bắt rõ tình trạng sức khoẻ pháp lý của startup, những việc đã đạt và cần hoàn thành.

 • Quản trị công ty

 

Thẩm định pháp lý mô hình kinh doanh startup

Giúp bạn nhận diện được những rủi ro pháp lý và các giải pháp khắc phục ngay khi hình thành ý tưởng, kế hoạch kinh doanh.

Sáng lập startup

Giúp bạn nắm chắc những việc cần làm và những lựa chọn thông minh khi bắt đầu một startup.

Quan hệ đồng sáng lập startup

Giúp bạn nhận biết những điều khoản cần thiết và cách thức để xây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các co-founder.

Chính sách và kế hoạch ESOP

Giúp bạn hiểu cách xây dựng chính sách ESOP phù hợp và có khả năng thúc đẩy sự đóng góp của nhân viên.

Kế hoạch phân phối cổ phần / Startup Equity plan

Giúp bạn biết cách sử dụng đúng và đa dạng "kho vàng startup" là các cổ phiếu và kế hoạch phân bổ chúng cho đúng người.

Điều khoản đầu tư (termsheet)

Giúp bạn hiểu các điều khoản, biết cách đàm phán, chỉnh sửa các điều khoản đầu tư khi tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư.

Cơ cấu giao dịch gọi vốn startup

Giúp bạn hiểu rõ cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư

 • Pháp luật thương mại điện tử

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ TMĐT.

 • Pháp luật công nghệ

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ khi phát triển sản phẩm công nghệ.

 • Pháp luật an ninh mạng Việt Nam

 • Giúp bạn nhận diện rõ những quy định, rào cản, rủi ro, quyền lợi và nghĩa vụ an minh mạng khi kinh doanh online.

 • Thẩm định tình trạng pháp lý startup

 • Giúp bạn nắm bắt rõ tình trạng sức khoẻ pháp lý của startup, những việc đã đạt và cần hoàn thành.

 • Quản trị công ty

 

Xem tất cả

 

GET IN TOUCH

Đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất...và hoàn toàn miễn phí!

STARTUP LAW LLC

Địa chỉ: 29/3 Đường số 36, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: 0919 955 967

Email: doanh@startuplaw.vn

 • White Facebook Icon