• Doanh Nguyen

Đăng ký bản quyền startup

Dịch vụ đăng ký bản quyền startup giúp bạn đạt được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho phần mềm/platform/hình ảnh/thiết kế của bạn. Giúp bạn tự tin kinh doanh và phát triển các tác phẩm của bạn

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Dịch vụ đăng ký bản

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon