• Doanh Nguyen

Đăng ký thương hiệu startup

Dịch vụ đăng ký thương hiệu startup giúp bạn có thể bảo hộ độc quyền thương hiệu/logo của bạn nhờ đăng ký trước. Đồng thời giúp bạn theo dõi tiến trình xử lý đơn kéo dài đến 2,5 năm.

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Để lại thông tin của bạn ở bất kỳ form nào trên website này

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon