• Doanh Nguyen

Công bố, Đăng ký chất lượng sản phẩm

Dịch vụ công bố, đăng ký chất lượng sản phẩm giúp bạn đạt được điều kiện để lưu thông, bán hàng hoá của mình trên thị trường một cách hợp pháp và tạo sự tin cậy với người mua.

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Dịch vụ đăng ký bản

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon