top of page

Cập nhật: Quy định Khám chữa bệnh từ xa

Dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa đáp ứng nhu cầu rất lớn của bệnh nhân và đây là một thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, như các hoạt động khám chữa bệnh khác, hoạt động khám chữa bệnh từ xa tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.


Sau đây là một số quy định về khám chữa bệnh từ xa được StartupLAW cập nhật:


Thế nào là khám, chữa bệnh từ xa?

Là việc tư vấn khám bệnh khi bệnh nhân và bác sĩ không có mặt trong cùng phòng và sử dụng công nghệ để có thể nhìn và nghe thấy nhau.

Căn cứ khoản 1 điều 2 Thông tư 49/2017/TT-BYT: “Y tế từ xa là việc trao đổi thông tin có liên quan đến sức khỏe của cá nhân giữa người làm chuyên môn y tế với cá nhân đó hoặc giữa những người làm chuyên môn y tế với nhau ở các địa điểm cách xa nhau thông qua các phương tiện công nghệ thông tin và viễn thông.”


Ai được khám, chữa bệnh từ xa?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 49/2017/TT-BYT về Yêu cầu chuyên môn chung đối với hoạt động y tế từ xa: “Hoạt động y tế từ xa chỉ được thực hiện tại cơ sở y tế có chức năng, nhiệm vụ về phòng bệnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.”


Điều kiện khám, chữa bệnh trực tuyến/từ xa là gì?

Căn cứ theo Điều 2 tại Quyết định 4054/QĐ-BYT ban hành tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa: “Nội dung hướng dẫn và quy định tạm thời tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước có đăng ký khám chữa bệnh từ xa.”


Căn cứ khoản 2 điều 6 Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động Tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa: “Người thực hiện tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa chỉ được tư vấn các nội dung phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã tư vấn.”


Về điều kiện hạ tầng, căn cứ quy định cụ thể tại Thông tư 53/2014/TT-BYT: “ … đáp ứng điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, ...”

_

StartupLAW đang tiếp tục cập nhật khi có thêm những quy định mới được ban hành …

0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TRÒ CHUYỆN CÙNG LUẬT SƯ TECH, STARTUP, VC

Từ 2015 đến nay, Luật sư Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch "cà phê online" LawTalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | ưu tiên lịch hẹn đặt trước

  • White Facebook Icon
bottom of page