• Doanh Nguyen

Có bắt buộc phải đăng ký bản quyền phần mềm?

Hỏi: Xin hỏi Startup LAW, tôi có cần phải đăng ký bản quyền phần mềm hay không?


Startup LAW trả lời:

Bạn không bắt buộc phải đăng ký bản quyền phần mềm. Quyền tác giả phần mềm được tự động bảo hộ ngay khi phần mềm được định hình.

Tuy nhiên, vấn đề thường dẫn tới tranh chấp là bạn không có bằng chứng xác thực để chứng minh rằng phần mềm đó là do bạn phát triển. Nhất là trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, khi cả hai bên cùng tuyên bố quyền sở hữu quyền tác giả của phần mềm đó. Khi đó, để phán quyết quyền sở hữu quyền tác giả phần mềm thuộc về bên nào thì cần xác định ai có chứng cứ chứng minh là mình tạo ra phần mềm đó trước. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm do Cục Bản quyền chứng cứ tốt nhất để xác định chủ sở hữu bản quyền của startup.

#banquyenphanmem #startuplaw


Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon