• Doanh Nguyen

Kiểm tra Hợp đồng


Dịch vụ kiểm tra hợp đồng giúp bạn nhận diện các điều khoản rủi ro, bất lợi, bất hợp lý và vi phạm pháp luật để từ đó có phương án chính sửa, hoàn thiện dự thảo hợp đồng sẵn sàng cho việc giao kết.

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Dịch vụ đăng ký bản

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon