• Doanh Nguyen

Kiểm tra, soạn thảo Điều khoản đầu tư


Dịch vụ Tư vấn, kiểm tra, soạn thảo Điều khoản đầu tư (term sheet) giúp bạn hiểu các điều khoản, biết cách đàm phán và hoàn thiện việc soạn thảo, chỉnh sửa các điều khoản đầu tư khi tiếp nhận vốn từ nhà đầu tư.

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Dịch vụ đăng ký bản

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon