top of page

Lawtalk #111 - Nhận vốn đầu tư của startup ở giai đoạn pre-seed

Lĩnh vực: Protech – Công nghệ bất động sản

Nội dung tham vấn:

+ Vấn đề nhận vốn đầu tư của startup ở giai đoạn pre-seed từ nhóm nhà đầu tư thiên thần.

+ Phân chia tỷ lệ cổ phần của công ty qua các vòng gọi vốn.

+ Option Pool và một số vấn đề liên quan.

+ Quy trình pháp lý cho việc nhận vốn từ nhà đầu tư thiên thần trong nước.Bài đăng liên quan

Xem tất cả
Business Video Call

free LawTalk

TRÒ CHUYỆN CÙNG LUẬT SƯ TECH, STARTUP, VC

Từ 2015 đến nay, Luật sư Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch "cà phê online" LawTalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | ưu tiên lịch hẹn đặt trước

  • White Facebook Icon
bottom of page