top of page

Lawtalk #112 - Thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần tại Singapore

Lĩnh vực: Transportation tech - Công nghệ giao nhận

Nội dung tham vấn:

+ Chuyển nhượng cổ phần trong công ty tại Singapore

+ Mức thuế suất thuế TNCN cho thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần công ty tại Singapore.

+ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore

+ Khai và nộp thuế TNCN cho khoản thu nhập chuyển nhượng cổ phần từ Singapore.
0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TRÒ CHUYỆN CÙNG LUẬT SƯ TECH, STARTUP, VC

Từ 2015 đến nay, Luật sư Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch "cà phê online" LawTalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | ưu tiên lịch hẹn đặt trước

  • White Facebook Icon
bottom of page