top of page

Lawtalk #115 - Pháp lý cho blockchain

Lĩnh vực: Blockchain

Nội dung tham vấn:

+ Cơ chế pháp lý cho platform phát hành token để huy động vốn

+ Vấn đề pháp lý cho chiến dịch ICO/IDO

+ Sử dụng vốn huy động được từ ICO/IDO để tái đầu tư sinh lời và phân bổ lợi tức cho nhà đầu tư.
Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TRÒ CHUYỆN CÙNG LUẬT SƯ TECH, STARTUP, VC

Từ 2015 đến nay, Luật sư Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch "cà phê online" LawTalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | ưu tiên lịch hẹn đặt trước

  • White Facebook Icon
bottom of page