• Doanh Nguyen

Quy định về sử dụng dữ liệu khách hàng của người khác

Hỏi: Startup của tôi được đối tác cho phép sử dụng data khách hàng của họ để làm dữ liệu khách hàng ban đầu. Xin hỏi Startup LAW, việc này có vi phạm pháp luật gì không?


Startup LAW trả lời:

Dữ liệu người dùng (data khách hàng) là thông tin cần được bảo mật theo quy định và theo cam kết của công ty thu thập nó. Theo đó, nếu không được sự cho phép của khách hàng, đối tác của bạn không được phép chuyển nhượng, công bố hay cho mượn dữ liệu khách hàng để đơn vị khách sử dụng. Vì vậy, việc đối tác cho phép startup của bạn sử dụng data khách hàng của họ mà không được sự chấp thuận của khách hàng là vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, việc thực thi quyền được bảo mật thông tin khách hàng chưa được cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ.

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon