• Doanh Nguyen

Quyền sở hữu bản quyền phần mềm mới phát triển dựa trên phần mềm cũ

#banquyenphanmem #startuplaw

Hỏi: Tôi phát triển phần mềm của mình dựa trên phần mềm hiện có của đối tác. Xin hỏi Startup LAW, quyền tác giả của phần mềm mới này sẽ thuộc về tôi hay đối tác? Tôi cần làm gì để phòng ngừa các tranh chấp bản quyền tiềm tàng với đối tác?


Startup LAW trả lời:

Quyền tác giả đối với phần mềm cũ thuộc sở hữu của đối tác. Quyền tác giả đối với phần mềm mới do bạn phát triển kết hợp với phần mềm cũ sẽ được phân định dựa trên sự thoả thuận với đối tác. Nếu đối tác cho phép bạn sở hữu module phần mềm cũ trong phần mềm mới thì bạn sẽ được sở hữu toàn bộ phần mềm mới. Nếu không, về nguyên tắc một phần phần mềm do bạn phát triển sẽ do bạn sở hữu, phần còn lại vẫn thuộc bản quyền của đối tác.

Bạn cần lập một văn bản thoả thuận với đối tác để được sở hữu (vĩnh viễn) một phần phần mềm của họ để phát triển thêm thành phần mềm của bạn và quy định rõ bạn được toàn quyền sở hữu quyền tác giả của phần mềm mới.Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon