• Doanh Nguyen

Soạn thảo Mentor/Advisor Agreement

Dịch vụ Soạn thảo Mentor/Advisor Agreement giúp bạn đạt được thoả thuận với người hướng dẫn (mentor) hoặc người cố vấn (advisor) của bạn để giúp bạn đạt được các mục tiêu trong hành trình startup của mình.

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Để lại thông tin của bạn ở bất kỳ form nào trên website này

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon