top of page

Cam kết & Chính sách dịch vụ

Ban hành & cập nhật ngày: 01/05/2021

1. Cam kết thực hiện dịch vụ

StartupLAW cam kết cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp từ những bộ phận/đơn vị, chuyên gia có năng lực phù hợp. Khi cung cấp dịch vụ, StartupLAW sẽ: (i) dành sự quan tâm hợp lý và áp dụng các kỹ năng chuyên nghiệp; (ii) tuân thủ tất cả các quy định pháp luật sở tại; và (iii) cam kết trung thành với lợi ích hợp pháp của Khách Hàng trong phạm vi dịch vụ đã được thoả thuận.

 

2. Quy trình thực hiện dịch vụ

2.1 Dịch vụ được tiến hành theo nghiệp vụ chuyên môn và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất với Khách Hàng. Khách Hàng có quyền yêu cầu StartupLAW cung cấp lộ trình thực hiện và thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ trong trường hợp báo phí hoặc hợp đồng dịch vụ của StartupLAW chưa đề cập nội dung này. Khách Hàng cũng sẽ được cập nhật tiến độ trong quá trình thực hiện dịch vụ theo chính sách và quy trình Chăm sóc Khách Hàng (nội bộ) của StartupLAW.

2.2 Sau khi nhận được chấp thuận và phí dịch vụ từ Khách Hàng, StartupLAW cử người/đội ngũ phụ trách thực hiện dịch vụ bằng các việc trao đổi, thu thập dữ liệu đầu vào, tiến hành xử lý nghiệp vụ, phản hồi kết quả và kết thúc dịch vụ.

2.3 Thời gian thực hiện dịch vụ được tính từ ngày tiếp theo sau ngày StartupLAW nhận được phí dịch vụ, đầy đủ dữ liệu đầu vào của Khách Hàng và được tính theo ngày làm việc (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).

 

3. Hậu mãi & Hỗ trợ sau dịch vụ

3.1 Sau khi dịch vụ được kết thúc và bàn giao kết quả cho Khách Hàng, hồ sơ của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và StartupLAW hỗ trợ giải đáp thắc mắc hoặc các vấn đề liên quan đến dịch vụ trong vòng một (01) tháng kể từ ngày hoàn thành dịch vụ và hoàn thành việc thanh toán cũng như các nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên, sau một (01) tháng, Khách Hàng vẫn có thể trao đổi với StartupLAW về dịch vụ đã thực hiện nếu có nhu cầu cần sự hỗ trợ. Đội ngũ của chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tốt nhất để hỗ trợ Khách Hàng trong khả năng và hoàn cảnh tại thời điểm đó.

3.2 StartupLAW sẽ gửi đến Khách Hàng qua email, tin nhắn các thông tin pháp luật, cảnh báo pháp lý cần thiết cho Khách Hàng và các chương trình ưu đãi dịch vụ của StartupLAW.

 

4. Giao kết hợp đồng dịch vụ

4.1 Để tiết kiệm thời gian, StartupLAW khuyến khích Khách Hàng giao kết hợp đồng bằng các hình thức đơn giản nhất.  Hợp đồng dịch vụ giữa StartupLAW và khách hàng có thể được giao kết bằng văn bản giấy ký trực tiếp, ký điện tử hoặc chấp thuận đơn phương từ Khách Hàng đối với nội dung báo phí, dự thảo hợp đồng thông qua: email, tin nhắn điện tử hoặc bằng “hành động” là thanh toán phí dịch vụ theo hướng dẫn trong báo phí/hoá đơn/đề nghị thanh toán. Tất cả các cách này đều phù hợp theo quy định pháp luật và có nghĩa vụ ràng buộc giữa StartupLAW và Khách Hàng.

4.2 Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu cho đến khi nghĩa vụ của các bên được hoàn thành hoặc theo một thoả thuận khác được các bên đồng ý.

 

5.  Phí dịch vụ và chi phí phát sinh

5.1 Phí dịch vụ là khoản phí Khách Hàng trả cho StartupLAW để thực hiện một dịch vụ. Trừ trường hợp có quy định khác tại phần mô tả dịch vụ, khoản phí dịch vụ không bao gồm: lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước (nếu có); chi phí trả cho bên thứ ba (bắt buộc, nếu có) và chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ và nằm ngoài dự liệu ban đầu.

5.2 Hầu hết các khoản chi phí đều được StartupLAW dự liệu và đề cập trong báo phí, hợp đồng hoặc tư vấn trước cho Khách Hàng. Chính sách của StartupLAW nghiêm cấm việc không báo trước chi phí phát sinh cho Khách Hàng mà StartupLAW hoặc chuyên viên của mình đã biết trước.

 

6. Điều khoản thanh toán

6.1 Khách Hàng sẽ thanh toán toàn bộ phí dịch vụ và lệ phí/khoản thu hộ cho bên thứ ba (nếu có) theo kế hoạch tại Phục lục A tới số tài khoản do StartupLAW chỉ định hoặc thu bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử hợp pháp.

6.2 Chính sách của StartupLAW là thu phí dịch vụ trước khi thực hiện. Đây là một quy trình đặc thù của StartupLAW và chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ tốt nhất khi Khách Hàng đồng ý với quy trình này.

6.2 Hợp đồng dịch vụ chỉ có hiệu lực chính thức và mối quan hệ giữa StartupLAW với Khách Hàng chỉ có nghĩa vụ ràng buộc khi việc thanh toán phí dịch vụ được hoàn thành theo kế hoạch mà StartupLAW đã thông báo đến Khách Hàng.

 

7. Dừng sử dụng dịch vụ

Khi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ, Khách Hàng có thể thảo luận với StartupLAW để dừng dịch vụ. Chúng tôi sẵn lòng tính toán lại công việc đã thực hiện để xác nhận phí dịch vụ đã thực hiện và hoàn trả lại Khách Hàng phần còn lại trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày xác nhận phí dịch vụ.

 

8. Sự hỗ trợ của khách hàng 

Khách Hàng sẽ hỗ trợ StartupLAW trong quá trình cung cấp dịch vụ bằng cách: (i) cung cấp các tài liệu, thông tin và dữ liệu cần thiết theo như đề nghị của StartupLAW; (ii) ký kết tất cả các văn bản cần thiết (nếu có) để hoàn thành dịch vụ theo như đề nghị của StartupLAW; (iii) hợp tác với StartupLAW khi cần thiết theo như đề nghị của StartupLAW; (iv) thanh toán đầy đủ phí dịch vụ đã thống nhất với StartupLAW.

Trường hợp Khách hàng không cung cấp các hỗ trợ cần thiết tới StartupLAW hoặc Khách hàng không phản hồi với các yêu cầu từ StartupLAW, không liên lạc với StartupLAW dẫn đến dịch vụ bị gián đoạn, StartupLAW có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ bằng một thông báo trước ít nhất 30 ngày.

 

9. Bảo mật

StartupLAW sẽ không tiết lộ các thông tin, tài liệu và tình huống vụ việc liên quan đến Khách Hàng trong khuôn khổ hợp đồng. Giám đốc, nhân viên và cộng sự của StartupLAW cũng phải tuân theo quy định bảo mật trong điều khoản này.

 

10. Tôn trọng quyền riêng tư

StartupLAW không được phép sử dụng thông tin của Khách Hàng cho bất cứ mục đích riêng nào ngoài việc sử dụng cho mục đích thực hiện dịch vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và gửi thông tin cập nhật, bản tin có giá trị tới Khách Hàng. StartupLAW chỉ được phép sử dụng tên và/hoặc logo của Khách Hàng cho mục đích duy nhất là liệt kê trong hồ sơ năng lực của StartupLAW. StartupLAW cam kết không tiết lộ các thông tin về dịch vụ hoặc nội dung vụ việc của Khách Hàng. StartupLAW có quyền huỷ hoặc bàn giao lại toàn bộ tài liệu, giấy tờ chứa thông tin về vụ việc và các thông tin khác tương tự, bao gồm tất cả các bản sao trong vòng sáu (06) tháng kể từ khi kết thúc hoặc hết hạn của hợp đồng hoặc vào một thời hạn khác theo yêu cầu của Khách Hàng.

 

11. Giới hạn trách nhiệm nghề nghiệp

11.1 StartupLAW chịu trách nhiệm chung về uy tín, kết quả và chất lượng dịch vụ. StartupLAW luôn thận trọng và cam kết cung cấp các tư vấn, hướng dẫn chuẩn xác nhất. Trường hợp StartupLAW cung cấp các tư vấn, thông tin sai quy định pháp luật và dẫn đến thiệt hại cho Khách Hàng. StartupLAW cam kết chịu trách nhiệm cho các thiệt hại đó. Việc bồi thường không vượt quá hai (02) lần khoản phí dịch vụ mà StartupLAW đã nhận từ Khách Hàng.

11.2 Thời gian và kết quả của dịch vụ có thể bị thay đổi so với dự liệu ban đầu do các yếu tố khách quan như: quy định pháp luật thay đổi, ứng xử/quyết định của cơ quan nhà nước và/hoặc nhân viên nhà nước thuộc cơ quan đó, dữ liệu – thông tin đầu vào mà khách hàng cung cấp bị sai hoặc thiếu và nằm ngoài tầm dự liệu của StartupLAW. StartupLAW không chịu trách nhiệm về kết quả nếu nguyên nhân dẫn tới kết quả không mong muốn đó thuộc ngoài tầm kiểm soát của StartupLAW và/hoặc StartupLAW không có nghĩa vụ phải biết. Mặc dù vậy, StartupLAW cam kết bằng sự thận trọng và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ dự liệu các tình huống một cách tốt nhất để hạn chế tối đa các tình huống như vậy. Trách nhiệm của StartupLAW cũng được miễn trừ khi: Khách Hàng tự ý thực hiện không theo sự chỉ dẫn của StartupLAW; Khách Hàng thực hiện bất chấp sự cảnh báo của StartupLAW; Các tuyên bố miễn trừ của StartupLAW trong từng tư vấn/chỉ dẫn (nếu có); Các thiệt hại hoặc kết quả nằm ngoài dự liệu của StartupLAW và/hoặc đến bởi những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

 

12. Điều khoản thông báo

Những thông báo liên quan đến việc thực hiện hợp đồng sẽ được chuyển giao bằng thư điện tử, tin nhắn điện tử, chuyển phát nhanh hoặc có người chuyển tới các bên tại địa chỉ trụ sở hoặc địa chỉ giao dịch thực tế kể từ khi bên này có thông báo cho bên kia. Mọi thông báo sẽ được coi là đã được chuyển giao ngay lập tức trong trường hợp được giao nhận trực tiếp, một (01) ngày sau đó trong trường hợp được gửi bằng thư điện tử, tin nhắn điện tử và ba (03) ngày sau đó trong trường hợp được giao theo đường chuyển phát.

 

13. Điều khoản luật áp dụng & giải quyết tranh chấp

13.1 Hợp đồng này sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

13.2 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh, liên quan đến hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Mọi tranh chấp có thể được giải quyết thông qua đàm phán và hòa giải trong vòng ba mươi (30) ngày sẽ tuân thủ theo quyết định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") phù hợp với các quy tắc trọng tài của VIAC thì sẽ có hiệu lực. Quyết định trọng tài là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc các bên.

 

14. Bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về vi phạm các điều khoản và điều kiện đã nêu vì các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý gây nên những ảnh hưởng xấu đến khả năng thực hiện nghĩa vụ đã đề cập, bao gồm thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn, tình trạng bất ổn dân sự, nổi dậy, chiến tranh, đình công, đóng cửa công ty hoặc những quy định pháp luật hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát.

  • White Facebook Icon
bottom of page