FREE LAWYERTALKS COFFEE WITH
DoanhNguyen
trò chuyện cùng luật sư startup & VC

Từ 2015 đến nay, Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch cà phê LawyerTalks với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | offline - 60 phút | ưu tiên lịch hẹn đã đặt trước

Doanh cũng sẵn sàng tham gia:​​
 WORKSHOP  -  STARTUP EVENT  -  TRAINING - PRIVATE CONSULTING
Nguyen_Van_Doanh-removebg-preview.png
 

​CHỦ ĐỀ TRÒ CHUYỆN

​Danh mục dưới là sự khác biệt của StartupLAW với phần còn lại!

* Xây dựng một startup bài bản

mô hình kinh doanh, chiến lược, hệ thống quán trị, thương hiệu, công ty, pháp lý, kết nối các nguồn lực, gọi vốn.

* Co-founder agreement

hướng dẫn cách thức, các điều khoản cần thiết theo chuẩn quốc tế để tạo lập đội ngũ sáng lập thành công.

* Khung pháp lý startup

thẩm tra pháp lý mô hình kinh doanh, danh mục pháp lý cần tuân thủ, bộ văn bản pháp lý và đăng ký công ty startup.

* Hợp đồng, văn bản pháp lý startup

các văn bản pháp lý đặc thù dành cho startup, công ty công nghệ và đầu tư mạo hiểm: Hợp đồng đồng sáng lập, Thoả thuận không tiết lộ, Thoả thuận quyền sở hữu trí tuệ, SSA, SHA, NDA, KISS, SAFE.

* Áp dụng Ưu đãi thuế công nghệ

điều kiện, cách thức và các văn bản cần để áp dụng ưu đãi thuế  phần mềm, ứng dụng khoa học công nghệ an toàn nhất.

* Giao dịch gọi vốn startup

cách thức, cơ cấu, trình tự của một giao dịch đầu tư/nhận vốn theo kiểu startup.

* Giấy phép startup

đăng ký công ty, đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, đăng ký web/app thương mại điện tử.

* Gọi vốn startup

hoàn thiện mô hình kinh doanh, mô hình pháp lý, đội ngũ chiến lược vốn, pitching deck, kết nối nhà đầu tư, deal, quan hệ cổ đông.

 

* Deal M&A

cấu trúc deal, đám phàn, thẩm định, ký kết, giải ngân, soạn thảo văn bản và thủ tục đầu tư liên quan.

* Đầu tư mạo hiểm

gia nhập thị trường VC , thành lập, vận hành, quản lý quỹ đầu tư, giám sát khoản đầu tư, giải quyết tranh chấp.

* Chiến lược phân chia cổ phần startup

chiến lược & kế hoạch phát triển cổ phần, bảng danh mục cổ phần và phân chia cổ phần theo từng vòng đầu tư.

* Chương trình ESOP

 thiết lập và áp dụng chương trình ESOP dành cho startup, công ty công nghệ và soạn thảo văn bản liên quan.

* Thẩm định pháp lý chủ động (pre-DD)

rà soát các chỉ tiêu thẩm định pháp lý, hoàn thiện khiếm khuyết pháp lý để sẵn sàng tham gia deal gọi vốn, M&A.

* Hệ thống tuân thủ & quản trị rủi ro pháp lý

rà soát & thực hiện các việc pháp lý cần tuân thủ,  văn bản - quy trình - checklist pháp lý áp dụng hàng ngày.

 

LEGAL STORIES

NHẬT KÝ GẶP GỠ VÀ TRÒ CHUYỆN LAWYERTALKS

 

​khách hàng

 TỰ HÀO ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

banvien Khach hang cua StartupLAW.png
GNT logo.png
<