top of page

Chính sách quyền riêng tư

Bản “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng” (Sau đây gọi tắt là “Chính sách quyền riêng tư” hoặc “Chính sách”) này được áp dụng trên website STARTUP LAW  VIỆT NAM có địa chỉ www.startuplaw.vn quy định về cam kết bảo mật của STARTUP LAW với người truy cập và sử dụng website www.startuplaw.vn (Sau đây gọi chung là “Khách hàng”).

Khách hàng được khuyến nghị nên đọc toàn bộ bản Chính sách dưới đây để hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình cũng như của STARTUP LAW trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

 

Nội dung chi tiết của Chính sách như sau:

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng việc truy cập và gửi yêu cầu dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng www.startuplaw.vn được phép thu thập các thông tin này cho các mục đích sau:

 • Xác định Khách hàng cụ thể đang sử dụng dịch vụ của STARTUP LAW.

 • Liên hệ, hỗ trợ, giải quyết thắc mắc của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của STARTUP LAW.

 • Cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến dịch vụ của STARTUP LAW cho Khách hàng.

 • Khảo sát ý kiến của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của STARTUP LAW.

 • Cải tiến, nâng cấp nội dung và giao diện website cũng như chất lượng dịch vụ của STARTUP LAW dựa trên các phản hồi của Khách hàng trong quá trình sử dụng.

 • STARTUP LAW thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trên website www.startuplaw.vn bao gồm: Họ tên;  Địa chỉ liên hệ; Địa chỉ email liên hệ; Số điện thoại liên lạc; Nội dung vụ việc…

 • Mọi thông tin Khách hàng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. STARTUP LAW không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc thông tin khai báo thông tin sai lệch hoặc giả mạo của Khách hàng

 

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • STARTUP LAW thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích phù hợp và tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này. Theo đó, STARTUP LAW có thể sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp để: Gửi thư ngỏ, báo giá, xác nhận lịch đặt hẹn tư vấn với Luật sư, tư vấn, thư cảm ơn, tin nhắn, các chương trình của www.startuplaw.vn cũng như những thay đổi trong chính sách liên quan đến quyền lợi của Khách hàng thông qua email hoặc số điện thoại mà Khách hàng đã cung cấp.

 • Trong một số trường hợp, STARTUP LAW có thể thuê bên thứ ba để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường dựa trên thông tin của Khách hàng, khi đó thông tin cá nhân sẽ được chuyển giao có thời hạn và điều kiện cho bên thứ ba này. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật các thông tin cá nhân của Khách hàng họ được tiếp cận và chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

 

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • STARTUP LAW sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng cho đến khi Khách hàng yêu cầu xoá bỏ hoặc quá 01 (một) năm kể từ lần cuối cùng liên hệ với Khách hàng.

 • Website www.startuplaw.vn không lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Các thông tin của Khách hàng có thể được lưu trữ không thời hạn tại hộp thư startuplaw.vn@gmail.com, trừ khi có yêu cầu của Khách hàng về việc xóa bỏ thông tin đó khỏi dữ liệu của chúng tôi.

 

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Đơn vị chủ quản của STARTUP LAW với thông tin bên dưới chịu trách nhiệm thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

 • Tên công ty: CÔNG TY TNHH STARTUP LAW

 • Địa chỉ: 29/3 Đường số 36, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Email: doanh@startuplaw.vn

 • Điện thoại: 028 9996 8886

KHÁCH HÀNG YÊU CẦU TIẾP CẬN, CHỈNH SỬA HOẶC XOÁ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 • Khi có nhu cầu, vào bất cứ thời điểm nào Khách hàng cũng có thể tiếp cận, chỉnh sửa hoặc xoá dữ liệu cá nhân của mình chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ trực tiếp đến STARTUP LAW thông qua điện thoại/email để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình hoặc dùng tài khoản của mình trên website www.startuplaw.vn để tự mình chỉnh sửa. Chúng tôi chỉ chấp nhận chỉnh sửa/xoá sau khi đối chiếu các thông tin do Khách hàng cung cấp chính xác với các thông tin đã cung cấp cho STARTUP LAW trước đó.

 • Trường hợp bất kỳ cá nhân nào phát hiện việc một ai đó đã giả mạo mình để cung cấp thông tin cá nhân cho STARTUP LAW, người này có thể liên hệ trực tiếp với STARTUP LAW để báo cáo và yêu cầu xoá bỏ. Trong phạm vi quyền hạn của mình STARTUP LAW sẽ nỗ lực để xác minh và giải quyết kịp thời đúng quy định để ngăn chặn hành vi vi phạm. Khi đó, STARTUP LAW sẽ chịu trách nhiệm về việc giả mạo thông tin của người khác đồng thời STARTUP LAW được giải phóng mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi giả mạo này của STARTUP LAW.

 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

STARTUP LAW luôn tôn trọng thông tin cá nhân của tất cả Khách hàng. Tại chính sách này, chúng tôi cam kết như sau:

 • Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua Website www.startuplaw.vn theo Chính sách này và theo các quy định pháp luật.

 • Chỉ sử dụng thông tin Khách hàng theo mục đích và phạm vi nêu trong Chính sách bảo mật này.

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong trường hợp STARTUP LAW tin rằng điều đó sẽ giúp STARTUP LAW bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong vụ việc tranh chấp với Khách hàng hoặc tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Khách hàng khác.

 • Không thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của Khách hàng.

 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu của Khách hàng, www.startuplaw.vn có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với các thông tin Khách hàng cung cấp.

 

KHUYẾN CÁO VỚI KHÁCH HÀNG

 • Không một biện pháp hay công nghệ bảo mật nào là tuyệt đối. Vì vậy thông tin chỉ có thể được bảo mật bởi nỗ lực của tất cả các bên liên quan.

 • STARTUP LAW không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát (nếu có) do việc Khách hàng không tuân thủ quy định của STARTUP LAW và/hoặc trường hợp các hành vi thông tin cá nhân bị tiết lộ do lỗi của Khách hàng.

 • Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng tại website của STARTUP LAW và không điều chỉnh hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có link tại website này. STARTUP LAW khuyến cáo Khách hàng cần đọc kỹ chính sách về bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. STARTUP LAW không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web hoặc hành vi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng từ bên thứ ba.

 • Trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này, STARTUP LAW đề nghị Khách hàng không nên gửi thông tin cá nhân cho STARTUP LAW.

 

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 • Bản Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được công bố trên website www.startuplaw.vn, trường hợp được chỉnh sửa, bổ sung sẽ được chúng tôi thông báo ngay trên website này. Thời gian chỉnh sửa/cập nhật được chúng tôi ghi rõ tại dòng đầu tiên của chính sách này.

 • Khách hàng đồng ý rằng, khi tiếp tục sử dụng website của STARTUP LAW là Khách hàng đã thừa nhận, đồng ý và cam kết tuân thủ Chính sách bảo mật này cũng như các nội dung chỉnh sửa sau đó.

 • White Facebook Icon
bottom of page