top of page

Acquisition, mua lại, thâu tóm là gì?

Acquisition hay còn gọi là mua lại hoặc thâu tóm là khi một công ty mua phần lớn hoặc tất cả cổ phiếu của công ty khác để giành quyền kiểm soát công ty đó. Việc mua hơn 51% cổ phần của công ty mục tiêu và các tài sản khác cho phép bên mua đưa ra quyết định về các tài sản mới mua mà không cần sự chấp thuận của các cổ đông khác của công ty. Việc mua lại, rất phổ biến trong kinh doanh, có thể xảy ra với sự chấp thuận của công ty mục tiêu hoặc bất chấp sự không chấp thuận của công ty đó. Với sự chấp thuận, thường có một điều khoản cấm cửa hàng trong quá trình này.


Chúng ta chủ yếu nghe nói về việc mua lại các công ty lớn nổi tiếng bởi vì những giao dịch lớn và quan trọng này có xu hướng thống trị tin tức. Trên thực tế, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) diễn ra thường xuyên hơn giữa các công ty quy mô vừa và nhỏ hơn là giữa các công ty lớn.

0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Commentaires


Business Video Call

free LawTalk

TRÒ CHUYỆN CÙNG LUẬT SƯ TECH, STARTUP, VC

Từ 2015 đến nay, Luật sư Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch "cà phê online" LawTalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | ưu tiên lịch hẹn đặt trước

  • White Facebook Icon
bottom of page