top of page

Lawtalk #091: Văn bản pháp lý sáng lập startup

Startup: Platform mạng xã hội giáo dục.

Nội dung tham vấn:

+ Thoả thuận đồng sáng lập startup (co-founder agreeement).

+ Mô hình, cách thức để văn bản pháp lý hoá các điều kiện, thoả thuận giữa các co-founder để cùng phát triển startup.

+ Vấn đề co-founder còn đang làm việc fulltime cho một công ty khác.
Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TRÒ CHUYỆN CÙNG LUẬT SƯ TECH, STARTUP, VC

Từ 2015 đến nay, Luật sư Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch "cà phê online" LawTalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | ưu tiên lịch hẹn đặt trước

  • White Facebook Icon
bottom of page