top of page

Lawtalk #092 - Áp dụng Ưu đãi miễn thuế cho web giáo dục

Startup: Lĩnh vực Edtech - Công nghệ giáo dục

Nội dung tham vấn:

+ Các ưu đãi miễn thuế có thể được áp dụng.

+ Điều kiện để áp dụng ưu đãi miễn thuế.

+ Cách thức, trình tự, hồ sơ áp dụng ưu đãi miễn thuế.
0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TRÒ CHUYỆN CÙNG LUẬT SƯ TECH, STARTUP, VC

Từ 2015 đến nay, Luật sư Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch "cà phê online" LawTalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | ưu tiên lịch hẹn đặt trước

  • White Facebook Icon
bottom of page