• Doanh Nguyen

Quy trình nhận vốn đầu tư nước ngoài

Hỏi: Xin hỏi Startup LAW, tôi cần thực hiện các bước nào khi nhận vốn đầu tư nước ngoài cho startup của tôi?


Startup LAW trả lời:

Một thương vụ nhận vốn đầu tư nước ngoài vào startup thường sẽ trải qua các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu đối tác, ký MOU, NDA (nếu có)

Bước 2: Thẩm định chuyên sâu (pháp lý, tài chính …) và định giá

Bước 3: Thương lượng điều khoản đầu tư (term sheet)

Bước 4: Ký kết Hợp đồng đăng ký mua cổ phần (nếu có)

Bước 5: Xin chấp thuận đầu tư từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Bước 6: Giải ngân khoản đầu tư: Nhà đầu tư mở tài khoản đầu tư gián tiếp và chuyển tiền đầu tư vào tài khoản này. Sau đó, chuyển tiền đầu tư từ tài khoản này tới tài khoản của startup nhận đầu tư.

Bước 7: Startup thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài vào danh sách cổ đông, phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon