• Doanh Nguyen

Soạn thảo Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư (privacy policy) giúp bạn thể hiện được sự cam kết và tôn trọng đối với dữ liệu mà bạn thu thập được từ khách hàng. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật Việt Nam và Đạo luật Quy định bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation - GDPR) của Liên Minh Châu Âu.

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Dịch vụ đăng ký bản

Copyright 2020 - STARTUP LAW - a trademark by LDC LAWYERS

  • White Facebook Icon