Astronaut with Surreal Background

LAWVERSE

THE UNIVERSE OF LEGAL GAMES

FOR TECH STARTUPS, TECH FIRMS & VC INVESTORS

Abstract Futuristic Background

we lead the industry

2015, chúng tôi bắt đầu hành trình với vai trò là "anh bạn pháp lý/legal buddy của cộng đồng startup"

 

Sau 7 năm dấn thân, các đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng đã tạo ra những chuẩn mực trong việc tuân thủ và tận dụng pháp luật của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng tôi là StartupLAW!

STL.jpeg
 

​chúng tôi giúp gì

​CHÚNG TÔI CÓ HỨNG THÚ KỲ LẠ VỚI CÁC VẤN ĐỀ CỦA BẠN

​LAWVERSE

share stratergy

ESOP

pro rata

co-founder agreement

IP protect

GDPR

startup & funding licenses

foreign  co-founder

business model

convertible loan

social network license

NDA

build a team

founder vs ceo

startup company

sell & buy shares

TECH FIRM

terms & conditions

legal docs

tax incentices

share holder relationship

KISS

co-founder dispute

legal due-diligence

invest in a  startup

foreign-capital company

business model

SAFE

divestment

option pool

legal checkup

startup founding

e-commerce laws

privacy compliance

 
Air Battle

giải pháp của chúng tôi

 Chúng tôi thiết kế các giải pháp thông minh, tối ưu và phù hợp với đặc thù của ngành công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư mạo hiểm và hoạt động ươm tạo, tăng tốc. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giúp kiểm soát: Tuân thủ pháp luật; Văn bản pháp lý; Giao dịch tài trợ vốn và Quản trị vận hành doanh nghiệp

 

Với kinh nghiệm hàng trăm giờ lắng nghe, tìm hiểu và phục vụ, chúng tôi đặt mình ở vị trí những nhà sáng lập, nhà đầu tư mạo hiểm, các vườn ươm và hiểu rõ điều họ nên và cần để hợp pháp hoạt động kinh doanh đột phá của mình

1. Thiết lập pháp lý startup
văn bản sáng lập, chiến lược phân bổ cổ phần, ESOP, bộ văn bản pháp lý, đăng ký doanh nghiệp startup
2. Gọi vốn & đầu tư VC
+ chiến lược vốn, hoàn thiện mô hình, pitching deck, kết nối đầu tư, tư vấn deal, quan hệ cổ đông
+ thành lập, vận hành, quản lý đầu tư quỹ VC
3. Kiểm soát deal gọi vốn, M&A
thẩm định DD, định giá, đàm phán, hợp đồng, tài trợ vốn, thủ tục đầu tư, chuyển tiền, hoàn tất deal
4. Kiểm soát tuân thủ
hợp đồng, văn bản pháp lý, ưu đãi thuế, giấy phép, lao động, tranh chấp, hệ thống tuân thủ, giải đáp pháp luật
5. Sở hữu trí tuệ
đăng ký bảo hộ, văn bản xác lập quyền, quản trị tài sản trí tuệ, bảo mật, nhượng quyền
 

Công cụ hữu ích

DÀNH RIÊNG CHO CỘNG ĐỒNG STARTUP VIỆT NAM