Astronaut with Surreal Background

LAWVERSE

THE UNIVERSE OF LEGAL GAMES

FOR TECH STARTUPS, TECH FIRMS & VC INVESTORS

Abstract Futuristic Background

we lead the industry

2015, chúng tôi bắt đầu hành trình với vai trò là "anh bạn pháp lý/legal buddy của cộng đồng startup"

 

Sau 7 năm dấn thân, các đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng đã tạo ra những chuẩn mực trong việc tuân thủ và tận dụng pháp luật của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng tôi là StartupLAW!

STL.jpeg
 

​chúng tôi giúp gì

​CHÚNG TÔI CÓ HỨNG THÚ KỲ LẠ VỚI CÁC VẤN ĐỀ CỦA BẠN

​LAWVERSE

share stratergy

ESOP

pro rata

co-founder agreement

IP protect

GDPR

startup & funding licenses

foreign  co-founder

business model

convertible loan

social network license

NDA

build a team

founder vs ceo

startup company

sell & buy shares

TECH FIRM

terms & conditions

legal docs

tax incentices

share holder relationship

KISS

co-founder dispute

legal due-diligence

invest in a  startup

foreign-capital company

business model

SAFE

divestment

option pool

legal checkup

startup founding

e-commerce laws

privacy compliance

 
Air Battle

giải pháp của chúng tôi

 Chúng tôi thiết kế các giải pháp thông minh, tối ưu và phù hợp với đặc thù của ngành công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư mạo hiểm và hoạt động ươm tạo, tăng tốc. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giúp kiểm soát: Tuân thủ pháp luật; Văn bản pháp lý; Giao dịch tài trợ vốn và Quản trị vận hành doanh nghiệp

 

Với kinh nghiệm hàng trăm giờ lắng nghe, tìm hiểu và phục vụ, chúng tôi đặt mình ở vị trí những nhà sáng lập, nhà đầu tư mạo hiểm, các vườn ươm và hiểu rõ điều họ nên và cần để hợp pháp hoạt động kinh doanh đột phá của mình

1. Thiết lập pháp lý startup
văn bản sáng lập, chiến lược phân bổ cổ phần, ESOP, bộ văn bản pháp lý, đăng ký doanh nghiệp startup
2. Gọi vốn & đầu tư VC
+ chiến lược vốn, hoàn thiện mô hình, pitching deck, kết nối đầu tư, tư vấn deal, quan hệ cổ đông
+ thành lập, vận hành, quản lý đầu tư quỹ VC
3. Kiểm soát deal gọi vốn, M&A
thẩm định DD, định giá, đàm phán, hợp đồng, tài trợ vốn, thủ tục đầu tư, chuyển tiền, hoàn tất deal
4. Kiểm soát tuân thủ
hợp đồng, văn bản pháp lý, ưu đãi thuế, giấy phép, lao động, tranh chấp, hệ thống tuân thủ, giải đáp pháp luật
5. Sở hữu trí tuệ
đăng ký bảo hộ, văn bản xác lập quyền, quản trị tài sản trí tuệ, bảo mật, nhượng quyền
 

our
resources

Hơn cả một hãng luật, nơi bạn phải phụ thuộc vào thời gian và biểu phí theo giờ của luật sư, chúng tôi thực sự mong muốn mình trở thành một công cụ luôn có sẵn và ngày càng miễn phí nhiều hơn để bạn dù là nhà sáng lập, CEO, COO, nhà đầu tư hay người hỗ trợ startup ... đều có thể dễ dàng tự trợ giúp cho nhu cầu pháp lý của mình

Abstract Background

startup
FORM MẪU

Các form mẫu theo tập quán startup, kinh doanh quốc tế được Việt hoá và tuân thủ pháp luật địa phương để phù hợp với nhu cầu tham khảo, sử dụng của startup, công ty công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm và vườn ươm Việt Nam

Abstract Lines

gọi vốn
HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn chi tiết từng bước, các cách thức để bạn nhanh chóng hoàn thiện mô hình, sản phẩm và biết cách thu hút, đàm phán, nhận vốn hiệu quả cũng như duy trì quan hệ tốt đẹp với nhà đầu tư sau khi nhận vốn