top of page

Lawtalk #113 - Nhận vốn đầu tư từ Chương trình tăng tốc khởi nghiệp

Lĩnh vực: Edutech

Nội dung tham vấn:

+ Nhận vốn đầu tư từ Chương trình tăng tốc khởi nghiệp

+ Vấn đề nhà Đầu tư được quyền đề cử một thành viên và / hoặc một quan sát viên vào Hội đồng Quản trị.

+ Vấn đề kiểm soát hoạt động startup của nhà đầu tư.

+ Hợp đồng SSA

+ Termsheet

+ Lộ trình deal đầu tư
0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TRÒ CHUYỆN CÙNG LUẬT SƯ TECH, STARTUP, VC

Từ 2015 đến nay, Luật sư Doanh đã dành hàng trăm giờ để cà phê với hơn 500 startup, công ty công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Hãy đặt lịch "cà phê online" LawTalk với Doanh để trò chuyện về các vấn đề pháp lý, startup, đầu tư mạo hiểm mà bạn quan tâm.

cuộc hẹn online - 30 phút | ưu tiên lịch hẹn đặt trước

  • White Facebook Icon
bottom of page